De Ethische Kring bestaat uit ongeveer 90 coaches, trainers, therapeuten en adviseurs. Zij hebben zich in 4 kringen verenigd en onderschijven De Ethische Code. Deze code is op 2 oktober 2006 notarieel vastgelegd in de statuten van de vereniging.