Wie ethisch werkt, kent de spelregels en uitgangspunten uit De Ethische Code en past deze toe. Wanneer een coach die ethisch werkt, afwijkt van die regels is hij bereid daarvoor verantwoording af te leggen.
Soms kan het belang van de cliënt of van anderen hem daartoe doen besluiten of wettelijk zelfs verplichten.

Bijvoorbeeld: een regel is dat een coach geen vertrouwelijke informatie uit het gesprek naar buiten brengt. Een coach heeft bijvoorbeeld een gesprek met een leerling. Na afloop van het gesprek loopt de leerling weg met de opmerking dat hij de rector van zijn school in elkaar gaat slaan. In dit geval treedt er een belangrijkere regel in werking: de veiligheid van de rector is belangrijker dan de geheimhouding. De coach die de rector informeert, overtreedt de regel van geheimhouding, maar zou een nog grotere regel overtreden wanneer hij door zijn zwijgen de rector in gevaar zou brengen.

Wat doet bijvoorbeeld een coach wanneer een minderjarige zegt te overwegen een eind aan zijn leven te maken? Ook hier staat de coach voor belangrijke ethische keuzes.

Wanneer de toepassing van de ethische regels onduidelijk is, helpen de leden van De Ethische Kring elkaar om tot een juiste afweging te komen.

Voor de coach betekent dit dat hij zich bewust is van zijn positie ten opzichte van zijn cliënt en opdrachtgever en zichzelf steeds weer opnieuw kan verantwoorden, kan uitleggen waarom hij op een bepaalde manier heeft gehandeld zoals hij heeft gehandeld.