Uitgangspunten

Een lid van de Ethische Kring werkt vanuit de energie van liefde. Hij hanteert daarbij de volgende vijf uitgangspunten:

Autonomie
ieder mens is in staat het eigen bestaan vorm te geven in relatie tot anderen en zijn omgeving;
Heelheid
ieder mens is in staat om te herstellen en zich te ontwikkelen;
Identiteit
ieder mens is in staat om zichzelf te zijn in wisselende tijden en wisselende omstandigheden;
Integratie
ieder mens is in staat zijn persoonlijke groei vorm te geven in het leven van alledag;
Spiritualiteit
ieder mens is in staat zijn eigen betekenis te ervaren en vorm te geven in een groter geheel.