U weet hoe we werken

Kwaliteit betekent dat je weet waar je aan begint wanneer je een beroep op een coach doet.
De coaches van De Ethische Kring hebben hun gemeenschappelijke uitgangspunten en spelregels op papier gezet. Dit zijn zaken waaraan zij zich houden en waarop u hen kunt aanspreken wanneer dat onverhoopt onvoldoende gebeurt.

Een uitgangspunt is bijvoorbeeld dat ieder mens uiteindelijk in staat is vorm en inhoud te geven aan zijn eigen leven: autonomie.
In de praktijk betekent dit dat aangesloten coaches u niet zullen vertellen wat het beste voor u is, maar u uw eigen antwoord op deze vragen laten formuleren.

Een spelregel is bijvoorbeeld dat een aangesloten coach zich houdt aan de geheimhoudingsplicht. Hij geeft zonder uitdrukkelijke toestemming van een cliënt geen informatie over hem aan derden. Ook zal hij zonder hun toestemming geen informatie bij anderen inwinnen.

Al deze uitgangspunten en spelregels vormen De Ethische Code. Deze site geeft hiervan een overzicht.

  • doorkijk
  • buis
  • stone
  • ringen
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • stoepje
  • draad2
  • boom
  • draaad3