Het is voor u dus belangrijk dat u weet wat u van uw coach of trainer kunt verwachten. U heeft ook een plek waar u met uw klachten terecht kunt, wanneer uw coach of trainer de spelregels en uitgangspunten niet nakomt.
Op deze site leest u welke mogelijkheden er zijn uw coach aan te spreken op wat hij (niet) doet. Via onze klachtenregeling wordt uw klacht in behandeling genomen. Deze wordt dan getoetst aan De Ethische Code, waarna een uitspraak volgt. In een uiterste geval kan dit leiden tot uitsluiting van het lid van De Ethische Kring.