Lid worden?

Bent u professional en kunt u zich vinden in deze ethische code? Dan kunt u lid worden wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft een opleidings- en ontwikkelingsniveau dat u in staat
  stelt begeleidend werk te doen naar de standaard die in De Ethische
  Code staat beschreven;
 • U onderschrijft De Ethische Code;
 • U hebt als aspirant lid met tenminste twee andere leden van De
  Ethische Kring die u niet of nagenoeg niet kennen een gesprek gevoerd,
  waarna zij positief hebben geadviseerd over toelating;
 • U bent bereid actief te participeren in het werk van De Ethische
  Kring en bent bereid een eventuele klacht tegen een lid van De Ethische
  Kring in behandeling te nemen;
 • U aanvaardt dat uw lidmaatschap van De Ethische Kring kan worden
  beëindigd wanneer u volgens De Ethische Kring De Ethische Code niet
  naleeft of respecteert;
 • U aanvaardt dat uw lidmaatschap van De Ethische Kring kan worden
  beëindigd wanneer u op twee achtereenvolgende bijeenkomsten die uw
  kring organiseert, niet aanwezig bent.