Meer dan papier

Kwaliteit waarborg je niet alleen door de zaken duidelijk op papier te zetten en te regelen. Van coaches en trainers mag je verwachten dat ze constant hun eigen kwaliteit ontwikkelen en onderhouden. De leden van De Ethische Kring doen dat onder meer door een aantal malen per jaar bij elkaar te komen om hun kwaliteit te ontwikkelen ten aanzien van de spelregels die zij hebben afgesproken.

Ze stellen zichzelf en elkaar daarin bijvoorbeeld vragen als :
Kan een vriend van je ook een opdrachtgever zijn? (En om het nog lastiger temaken: wat is nu precies een vriend?)
Je opdrachtgever wil aan het eind van een coachingstraject van een van zijn medewerkers een verslag van de coach voor het dossier van de medewerker. Geef je dat en zo ja, op welke manier doe je dat dan?

Hoe denkt u hierover?
Wat De Ethische Code er over zegt, leest u hier.

Vraag 1: Kan een vriend een opdrachtgever zijn?
De code geeft daarvoor aan: een deelnemer zal alleen dan een contract (een gezamenlijk overeengekomen doel) aangaan of instandhouden, wanneer er geen andere activiteiten of relaties tussen deelnemer en cliënt spelen die het contract in gevaar kunnen brengen.

Vraag 2: Geeft de coach een verslag van het coachingstraject aan de opdrachtgever die een medewerker laat coachen?
De code geeft daarvoor aan: een lid houdt zich aan de geheimhoudingsplicht ter bescherming van zijn cliënt. Hij geeft over een cliënt geen informatie aan derden en hij wint geen informatie in bij derden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.