De relatie tussen de leden

 • Een lid zal andere leden met respect bejegenen.
 • Een lid dat twijfels heeft over het eigen ethisch handelen, zal
  ter toetsing daarvan een ander lid consulteren.
 • Een lid accepteert de verantwoordelijkheid een ander lid van wie
  hij reden heeft aan te nemen dat hij onethisch handelt, daarmee te
  confronteren.
 • Een cliënt of belanghebbende kan een klacht indienen bij het
  secretariaat van de Vereniging De Ethische Kring. De procedure voor de
  behandeling van een klacht is omschreven in de hierna volgende
  klachtenprocedure.