Toetsingscriteria

Als je lid wilt worden, houden we een intakegesprek. In dit intakegesprek toetsen we jouw ervaringen aan de hand van onderstaande criteria.

Beroep
ieder die in zijn/haar dagelijks werk bezig is met begeleiding van mensen als trainer, adviseur, coach, therapeut of leidinggevende
minimaal 1 jaar ervaring in bovenstaand beroep of beginnende eigen praktijk
minimaal 10 uur per week bezig met begeleiding

Gevolgde scholing
de `Opleiding tot coach; verdieping tot de kern`, Weisfelt & Partners
de opleiding `Professionele communicatie` en vervolgopleiding in begeleiding, Phoenix
de opleiding `Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie` en vervolgopleiding in enneagramcoaching, Corael Opleidingen
gelijkwaardige opleidingen

Regelmatige nascholing
volgens de ethische code: een deelnemer zal zich voortdurend professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen
heeft in ieder geval in de afgelopen 3 jaar ieder jaar één bij-/nascholing genoten

Ervaring met ethiek
eventuele eerdere deelname aan een ethische kring of commissie
of actief bezig met het zichzelf en/of elkaar ethisch bevragen
of opleiding bij instituten als universiteit voor Humanistiek, School voor Wijsbegeerte e.a.
of bereidheid om je hierin te verdiepen.

In staat tot zelfreflectie?
in staat je eigen aandeel te zien in contact met anderen

Relaties tussen leden onderling
Een nieuw lid kan alleen worden toegelaten indien er geen andere activiteiten of relaties tussen aspirant lid en één van de groepsleden spelen die het bevorderen van ethisch verantwoord werken en leren in de kring belemmeren.

Overige zaken
Zaken die in jouw leven zijn voorgekomen die in het gesprek over bovenstaande punten niet aan de orde zijn gekomen en wel je functioneren in de ethische kring kunnen beïnvloeden?